Φορέας

Η εταιρεία Θρακική Εκπαιδευτική Συμβουλευτική ΟΕ εδρεύει στον οικισμό Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αντικείμενο της εταιρίας είναι η παροχή εκπαίδευσης – κατάρτισης και ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα, για την υποβολή και υλοποίηση επενδυτικών έργων.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

1. Εκπαίδευση - Κατάρτιση

Η εταιρεία λειτουργεί πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΠΕΠ υποδομή εκπαίδευσης και κατάρτισης ( κωδ. πιστ. 2101381) στα αντικείμενα:

 • Αγροτικά
 • Οικονομία και Διοίκηση
 • Τουρισμός & Παροχή Υπηρεσιών
 • Περιβάλλον
 • Παιδαγωγικά
 • Υγεία και Πρόνοια
 • ΜΜΕ & Επικοινωνίες
 • Τεχνικά Επαγγέλματα και Μεταφορές
 • Πολιτισμός & Αθλητισμός
 • Πληροφορική

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και ΟΤΑ

 • Μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων (business Plan)
 • Μελέτες σκοπιμότητας, βιωσιμότητας
 • Οργάνωση επιχειρήσεων
 • Μελέτες διαχειριστικών συστημάτων (ISO)
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες Αναπτυξιακού νόμου
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών
 • Σχέδια δάσωσης αγροτικών εκτάσεων
 • Πρόγραμμα Νέων Γεωργών


ΥΠΟΔΟΜΗ

Οι χώροι εκπαίδευσης και συμβουλευτικής βρίσκονται στον οικισμό Φερών Αλεξανδρούπολης και απαρτίζονται από:

 • Αίθουσα εκπαίδευσης, επιφανείας 32μ2
 • Αίθουσα εκπαίδευσης πληροφορικής, επιφανείας 26μ2
 • Γραφείο διοίκησης, επιφανείας 14μ2
 • Χώρος γραμματείας και αναμονής, επιφανείας 33μ2
 • Τουαλέτες, ανδρών γυναικών και ΑΜΕΑ

Οι χώροι και ο εξοπλισμός είναι σύγχρονοι με στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Οι μέτοχοι και τα στελέχη της εταιρείας με την πολύχρονη εμπειρία τους σε θέματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής διασφαλίζουν την επιτυχία υλοποίησης των έργων που θα αναληφθούν. Ένας ικανός αριθμός συνεργατών με ευρεία γκάμα εργασιών και αντικειμένων παρέχει επιστημονική υποστήριξη σε τομείς και σε θέματα που χρειάζονται εξειδικευμένη γνώση