Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και ΟΤΑ

  • Μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων (business Plan)
  • Μελέτες σκοπιμότητας, βιωσιμότητας
  • Οργάνωση επιχειρήσεων
  • Μελέτες διαχειριστικών συστημάτων (ISO)
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες Αναπτυξιακού νόμου
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών
  • Σχέδια δάσωσης αγροτικών εκτάσεων
  • Πρόγραμμα Νέων Γεωργών
Last modified on Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016 14:25

Related items